Document
当前位置:首页 > 政府信息公开平台 > 法定主动公开内容 > 政府文件
索 引 号 0001115012KZ/2021-00530 主题分类 社会保障
发布机构 可镇 文  号
成文日期 2021-09-03 公文时效
索 引 号 0001115012KZ/2021-00530
主题分类 社会保障
发布机构 可镇
文  号
成文日期 2021-09-03
公文时效

2021年可镇第三次农村医疗救助补助清册

发布日期:2021-09-08 14:36
A+ A-
序号农牧户编码户主姓名医疗救助对象姓名救助对象与户主关系补助金额备注
1150125*******065班文俊班文俊户主1,050.00
2150125*******018李占园邓桂花妻子246.86
3150125*******018李占园邓桂花妻子2,004.43
4150125*******154乔利平董美云妻子1,678.38
5150125*******154乔利平董美云妻子2,914.05
6150125*******154乔利平董美云妻子1,567.24
7150125*******045董玉兰董玉兰户主1,557.28
8150125*******013李秉德董枝花妻子1,870.46
9150125*******033樊成义樊成义户主7,527.03
10150125*******033樊成义樊成义户主76.34
11150125*******033樊成义樊成义户主6,307.09
12150125*******037范二万范二万户主1,389.54
13150125*******040范刚刚范刚刚户主667.08
14150125*******017高贵生范美丽妻子45.83
15150125*******017高贵生范美丽妻子45.83
16150125*******017高贵生范美丽妻子1,669.74
17150125*******017高贵生范美丽妻子151.72
18150125*******021范栓鱼范栓鱼户主879.22
19150125*******058范文荣范文荣户主1,107.29
20150125*******038高三威高三威户主2,397.89
21150125*******038高三威高三威户主2,748.49
22150125*******073高莎高莎户主2,405.66
23150125*******073高莎高莎户主4,245.23
24150125*******016高义高义户主2,594.60
25150125*******016高义高义户主978.26
26150125*******016高义高义户主1,283.38
27150125*******016高义高义户主1,541.13
28150125*******016高义高义户主1,308.83
29150125*******012郭付有郭付有户主1,130.99
30150125*******039郭进财郭进财户主3,434.30
31150125*******024郭荣郭荣户主1,902.43
32150125*******004贾文志郭秀兰妻子11,475.39
33150125*******072杨喜连韩风贵儿子1,396.00
34150125*******051侯香叶侯香叶户主2,058.18
35150125*******051侯香叶侯香叶户主1,267.83
36150125*******051侯香叶侯香叶户主2,524.49
37150125*******012胡三根胡三根户主3,631.38
38150125*******012胡三根胡三根户主2,176.46
39150125*******011宿存宝康粉莲妻子1,108.90
40150125*******040康政珍康政珍户主1,430.28
41150125*******067李俊莲李俊莲户主3,865.55
42150125*******041李魁李魁户主2,147.70
43150125*******041李魁李魁户主2,573.14
44150125*******041李魁李魁户主2,815.82
45150125*******012王二小李桃女妻子1,808.36
46150125*******084李小英李小英户主1,475.98
47150125*******084李小英李小英户主1,575.27
48150125*******084李小英李小英户主1,666.01
49150125*******084李小英李小英户主860.75
50150125*******084李小英李小英户主1,574.08
51150125*******084李小英李小英户主639.49
52150125*******084李小英李小英户主571.87
53150125*******084李小英李小英户主412.49
54150125*******084李小英李小英户主598.40
55150125*******084李小英李小英户主802.05
56150125*******084李小英李小英户主547.22
57150125*******084李小英李小英户主331.69
58150125*******084李小英李小英户主405.60
59150125*******218马鸿英李蓁丈夫2,107.56
60150125*******190刘飞刘飞户主4,446.93
61150125*******104刘粉桃刘粉桃户主4,618.20
62150125*******018刘兰芝刘兰芝户主1,927.11
63150125*******018刘瑞凤刘瑞凤户主1,089.20
64150125*******255刘秀梅刘秀梅户主2,606.94
65150125*******255刘秀梅刘秀梅户主1,079.74
66150125*******255刘秀梅刘秀梅户主2,749.09
67150125*******255刘秀梅刘秀梅户主832.06
68150125*******255刘秀梅刘秀梅户主1,066.67
69150125*******255刘秀梅刘秀梅户主2,393.94
70150125*******011孟英孟英户主1,788.21
71150125*******011孟英孟英户主1,310.66
72150125*******011孟英孟英户主1,518.45
73150125*******010郑生荣宁爱梅妻子2,602.59
74150125*******065班文俊屈淑兰妻子2,080.77
75150125*******075任美兰任美兰户主848.74
76150125*******025张二满史玉梅妻子3,443.02
77150125*******033田拴旺田拴旺户主2,057.98
78150125*******292王板女王板女户主1,666.13
79150125*******004徐彩菊王富生丈夫3,502.78
80150125*******034王海凤王海凤户主1,647.06
81150125*******117王海清王海清户主1,888.79
82150125*******117王海清王海清户主3,970.12
83150125*******117王海清王海清户主2,512.19
84150125*******117王海清王海清户主2,557.35
85150125*******117王海清王海清户主1,672.73
86150125*******045王俊王俊户主5,457.43
87150125*******005王团王团户主1,544.15
88150125*******005王团王团户主2,569.67
89150125*******019王文东王文东户主3,630.26
90150125*******037张贵锁王秀峰妻子1,108.35
91150125*******071吴存旺吴存旺户主1,610.67
92150125*******071吴存旺吴存旺户主3,079.29
93150125*******037祁林率吴文俊丈夫1,109.00
94150125*******044武巧娥武巧娥户主862.06
95150125*******078张玉英武少杰儿子3,653.66
96150125*******078张玉英武少杰儿子2,354.58
97150125*******078张玉英武少杰儿子2,223.90
98150125*******078张玉英武少杰儿子887.03
99150125*******007辛国强辛国强户主663.34
100150125*******007辛国强辛国强户主499.95
101150125*******018徐根在徐根在户主2,058.00
102150125*******036徐有奎徐有奎户主8,183.00
103150125*******021徐云娥徐云娥户主2,462.68
104150125*******024杨召弟杨召弟户主4,738.24
105150125*******012尹海青尹海青户主1,123.58
106150125*******048岳红梅岳红梅户主494.29
107150125*******030张二娃张二娃户主904.74
108150125*******001张改娥张改娥户主1,448.93
109150125*******042张根锁张根锁户主2,371.99
110150125*******002张建刚张建刚户主3,160.93
111150125*******002张建刚张建刚户主4,495.18
112150125*******147张俊岭张俊岭户主1,430.00
113150125*******012张四娃张四娃户主2,902.70
114150125*******028王来福赵林芳妻子1,271.10
115150125*******028王来福赵林芳妻子1,168.15
116150125*******005张海军赵玲梅妻子1,036.56
117150125*******022赵世云赵秀枝妻子2,364.08
118150125*******022赵世云赵秀枝妻子2,565.95
119150125*******022赵世云赵秀枝妻子4,693.84
120150125*******019赵月英赵月英户主1,432.98
121150125*******019赵月英赵月英户主534.11
122150125*******010郑生荣郑生荣户主2,862.55
123150125*******017巩国斌巩国斌户主1,197.96
124150125*******043曹所女曹所女户主894.76
125150125*******020史改召李金枝妻子745.71
126150125*******051亢福亮亢福亮户主703.84
127150125*******013田娥娥田娥娥户主223.27
128150125*******013李秉德董枝花妻子6,997.53
129150125*******016杜增荣杜增荣户主1,338.09
130150125*******039郭进财郭进财户主1,000.00
131150125*******008刘埃贵王存弟妻子1,000.00
132150125*******013王元珍王元珍户主1,000.00
133150125*******022张巨茂赵秀珍妻子700.00
134150125*******048李长发李长发户主6,758.73
135150125*******048李长发李长发户主2,149.69
136150125*******014樊在良樊在良户主4,365.89王秀英
137150125*******091常介武常介武户主5,875.97孙恒小